Artikelen door chajadesign

Machinerichtlijn

Een nieuwe lijst met geharmoniseerde normen die onder de Machinerichtlijn vallen, is gepubliceerd in het ‘Official Journal of the European Union’. Het is niet verplicht om deze normen te volgen maar van producten of machines die aan de geharmoniseerde normen voldoen kan men veronderstellen dat  ze beantwoorden aan de essentiële eisen uit de Machinerichtlijn (vermoeden […]

Wearable technologie heeft de toekomst

Wearable technologie heeft de toekomst – vooral als de technologie ‘onzichtbaar’ wordt gemaakt, zodat mensen er ook echt mee willen rondlopen Verweef het zo naadloos in al bestaande producten dat de gebruiker zich niet meer realiseert dat het er is, tenzij hij het nodig heeft.. Dat is ook de gedachte achter het Project Jacquard van […]