De prijs van een technische vertaling

Hoeveel kost een vertaling?

Technisch vertalen is een vak apart. Behalve kennis van de taal is ook kennis van de industriële sector vereist voor het correct vertalen van bijvoorbeeld handleidingen, instructies, voorschriften, bouwtekeningen en procesbeschrijvingen.

Per woord, per teken of per pagina?

Een woord- of een uurtarief voor vertalingen? Per teken of per pagina?

Voor de meeste opdrachten stellen we allereerst een offerte op en worden de levertijd en de wensen van de opdrachtgever besproken. De klant stuurt de tekst met eventueel de nodige documentatie en instructies.
Vervolgens selecteren wij binnen ons team een geschikte vertaler; een ‘native speaker’ die in de bron- en doeltaal de kennis over het specifieke onderwerp beheerst.

Een prijsopgave is niet altijd eenvoudig en laat zich niet makkelijk vergelijken, bij een vertaling gaat het om meer dan het laagste tarief. Een paar voorbeelden:

  • Complexe berekeningen zijn niet nodig wanneer gewerkt wordt met woordtarieven. Maar ook deze methode kan vragen oproepen, zoals: ‘Telt u ook alle lidwoorden?’ of: ‘Als een woord vaak voorkomt, wordt het dan iedere keer meegeteld?’ en: ‘Welke woorden tellen: die van de bron- of van de doeltekst?’ ‘Leveringsvoorwaarden’ vertalen we in het Engels als ‘terms and conditions of delivery’. Dat zijn vijf woorden in plaats van één, om maar eens wat te noemen.
  • Rekenen met uurtarieven brengt tot uitdrukking dat een vertaler meer doet dan alleen woordjes omzetten. Hij zorgt immers voor een goedlopende tekst zonder culturele interferentie, hij stemt het taalgebruik en de stijl af op de doelgroep, hij zet eventuele fouten en omissies recht en doet suggesties voor zinvolle toevoegingen.
  • In GOS-landen worden de kosten vastgesteld op basis van het aantal tekens inclusief spaties. Het gebruikelijke paginaformaat bevat 1800 tekens, wat ongeveer uitkomt op 250 woorden per pagina. Een pagina kan echter ook bestaan uit 1000, 1600 of 2000 tekens met spaties.
  • Maar de vertaalkosten kunnen ook worden berekend aan de hand van een gemiddeld aantal woorden per bladzijde. Men gaat uit van een gemiddelde lengte van 250 woorden per vertaalde bladzijde. In de realiteit is het echter zo dat bepaalde talen meer woorden nodig hebben dan andere, neem bijvoorbeeld het Italiaans, Frans of Spaans. En hoe werkt men met deze methode voor het Chinees, het Arabisch of het Hebreeuws?

Polydioma hanteert standaard een woordtarief

 

Bij Polydioma bepalen we de prijs van een vertaling aan de hand van vijf factoren:

  • De complexiteit van de brontekst: is er sprake van bijvoorbeeld een technische of een economische tekst, een reclamefolder, een jaarverslag, een tekst voor een PowerPointpresentatie, een toespraak, een database?
  • Kunnen wij de tekst bewerken met een CAT-tool? CAT-software wordt vaak gepresenteerd als de mogelijkheid om de kosten te verminderen, wat zeker geldt voor grote hoeveelheden technische teksten. Het is echter vooral een hulpmiddel voor de kwaliteitsverbetering.
  • De talencombinatie: Nederlands-Engels, Frans-Engels, Spaans-Duits, etc.
  • De termijnen: gaat het om een spoedopdracht of bijvoorbeeld om weekendwerk?
  • Speciale wensen van de klant zoals een beëdigde vertaling, bijzondere opmaak, tabellen, figuren, overheadsheets, opmaak in InDesign, etc.

Polydioma hanteert standaard een woordtarief waarbij we het aantal woorden in de brontekst tellen. Wij brengen de eventuele korting voor het werken met een CAT-software daarop in mindering. Deze methode is transparant en daarmee makkelijk werkbaar voor onze klanten.
Voor teksten van minder dan 100 woorden rekenen wij doorgaans met een (gedeeltelijk) uurtarief, omdat daar relatief veel tijd in gaat zitten.