Wat zijn de eisen voor de vertaling van een octrooi?

Een Europees octrooi aanvragen bij het Europees Octrooibureau

Hebt u eerst in Nederland octrooi aangevraagd en wilt u uw uitvinding beschermen in Europa? Dan moet u een Europees octrooi aanvragen bij het Europees Octrooibureau. Uw octrooi moet u voor indiening laten vertalen in een van de drie officiële talen van het EOB: Duits, Engels of Frans.

Heeft u rechtsstreek een Europees octrooi aangevraagd dan zijn de eisen voor het valideren van een Europees octrooi in Nederland te vinden in art. 65 van het Europees octrooiverdrag, het zogenaamde London Agreement. Het Londen-protocol vereenvoudigt de voorschriften voor vertalingen van Europese octrooien om met name de kosten voor Europese octrooien te verlagen. Het protocol is op 1 mei 2008 in werking getreden.