Engels als wereldtaal

Engels als wereldtaal

Mandarijn (Chinees) staat bovenaan de lijst van meest gesproken talen ter wereld, Engels moet het doen met een tweede plek. Maar wanneer het gaat om de meest invloedrijke talen ter wereld op dit moment voert het Engels de lijst aan. Volgens de Eurobarometer spreekt 51% van de Europeanen Engels als moedertaal of als tweede taal. Als je het bekijkt op mondiaal niveau: van ongeveer 380 miljoen mensen is Engels de moedertaal en ruim een miljard mensen spreekt Engels als tweede taal.

De toename van niet-native Engelssprekenden zorgt ervoor dat Engelsen zich op telkens meer plekken verstaanbaar kunnen maken, waardoor mensen die Engels als moedertaal hebben minder genoodzaakt zijn om een tweede taal te leren en eentalig blijven. Tegelijkertijd wordt het Engels op veel plekken elders op de wereld zo langzamerhand een basisvaardigheid ­ in Europese landen krijgen kinderen hun Engels bijvoorbeeld vaak al aangeleerd op de lagere school. Het belang van moedertaalsprekers zal afnemen met zoveel kennis van het Engels.

Taaldocenten hoeven niet per se meer Engels van origine te zijn, waardoor de originele taal langzaamaan ook minder belangrijk wordt. Engels met een Europese tongval is immers ook goed verstaanbaar en Engels met Indiaas accent vinden we inmiddels niet meer vreemd.

Op den duur zal deze ontwikkeling gevolgen hebben voor de toekomst. Er bestonden altijd al verschillende Engelse uitspraken (neem bijvoorbeeld het Brits, Australisch, Schots en Amerikaans) maar nu we behalve met verschillende uitspraken van moedertaalsprekers ook nog met verschillende tweede taal accenten te maken krijgen is de vorm die het Engels van de toekomst zal aannemen onzeker.