Goed vertalen blijft mensenwerk: het verhaal van vertaalbureau Polydioma

Computerprogramma’s worden steeds efficiënter en beter in spelling, grammatica en de controle binnen CAT-software. Een goede vertaling blijft echter mensenwerk. Hoe kijkt Polydioma daar tegenaan, welke talen kunnen zij vertalen en hoe bewaken ze de kwaliteit? Polydioma antwoordt bij monde van oprichtster Marie-Patricia Bouwens-Mélac op 3 belangrijke vragen.

Welke talen vertalen jullie?

“We zijn gespecialiseerd in technische vertalingen in nagenoeg alle talen. Onze opdrachtgevers komen uit het bedrijfsleven en vragen om zeer uiteenlopende vertalingen. We bieden een totaalpakket en vertalen vanuit en naar praktisch iedere taal”, licht ze toe. “We vertalen zelfs in het Hindi en Urdu, twee talen die worden gesproken in Pakistan en India.” Het bedrijf maakt voor kwalitatief goede vertalingen standaard gebruik van het moedertaalprincipe.

Hoe bewaakt Polydioma de kwaliteit?

“Dit moedertaalprincipe is voor ons van zeer groot belang. We werken uitsluitend met native speakers, vertalers voor wie de betreffende doeltaal de moedertaal is. Het is een absolute vereiste”, geeft Marie-Patricia stellig aan. Ze vertelt dat dit leidt tot de beste beheersing van de taal, waardoor het mogelijk is om belangrijke nuances aan te voelen. “Bovendien vereisen we vakkennis bij onze technisch vertalers. Op die manier werken we aan kwalitatief hoogwaardige technische vertalingen die zowel taalkundig als inhoudelijk kloppen.”

“De computer is een prettig hulpmiddel, maar voor kwalitatief goede vertalingen hebben we langdurige samenwerkingen met vertalers van over heel de wereld. Een vertaling blijft mensenwerk, wij hebben het taalgevoel dat noodzakelijk is voor zinnige teksten. Computers krijgen er in letterlijke zin redelijke vertalingen uit, maar de zinnen zijn vaak betekenisloos of bevatten zelfs grammaticale fouten. Hoe intelligent de software ook is: menselijke vertalers en hun intelligentie is onmisbaar voor onze kwalitatieve technische vertalingen.”

Welke technische mogelijkheden hebben jullie?

Polydioma vertaalt zowel InDesign-bestanden als Word-bestanden met behulp van CAT-software. Het is dus niet nodig om de documenten eerst om te zetten naar Word-bestanden. “De vertaalde technische documentatie behoudt op die manier de oorspronkelijke structuur en opmaak,” vertelt ze.

De Cat-software voor technische vertalingen biedt een aantal belangrijke voordelen:

  • Volledigheid: de vertaling geschiedt segment voor segment, er blijven geen onvertaalde zinnen over.
  • Tijd: hoe meer zinnen uit de TM kunnen worden overgenomen, hoe sneller de vertaling af is.
  • Uniformiteit: uniformiteit leidt tot eenduidigheid. Het helpt binnen de techniek fouten in procedures te voorkomen.
  • Bij revisie: de revisor kan de tekst snel en accuraat doorlopen en aanpassen.
  • Kostenreductie: eerder vertaalde zinnen worden doorgaans tegen een lager tarief aangeboden.