Octrooi of patent?

Octrooi en patent

Een octrooi of patent is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding. Beide termen worden gebruikt voor een alleenrecht dat voor een nieuwe uitvinding kan worden aangevraagd en eventueel wordt toegekend. De twee termen betekenen exact hetzelfde, er bestaat enkel een taalkundig verschil: ‘octrooi’ stamt uit het Frans (‘octroi’ of ‘octroyer’ betekent ‘verstrekking’ of ‘verlenen’). ‘Patent’ komt uit het Engels en is in feite een vertaling van ‘octrooi’. Taalpuristen zullen hierom vinden dat ‘octrooi’ de meest correcte benaming is en in de Nederlandse wet- en regelgeving wordt deze term dan ook gehanteerd. In de volksmond is ‘patent’ echter gebruikelijker.

Het is van belang om patent aan te vragen op een uitvinding om te voorkomen dat anderen ervandoor gaan met uw idee. Als het patent eenmaal is toegekend is het mogelijk anderen te verbieden het idee te gebruiken, zelfs als de andere partij diezelfde uitvinding onafhankelijk van u bedacht heeft.

Toestemming verlenen kan wel, middels een octrooilicentie, waarna u voor iedere keer dat de uitvinding gebruikt wordt geld kunt krijgen. Dit is een goede manier om een eventuele investering terug te verdienen die nodig was om tot de uitvinding te komen.

In de industriële sector is het essentieel om technische producten of processen goed te beschermen. Dit kan met een nationaal octrooi, maar men kan ook Europees octrooi aanvragen bij het Europees Octrooibureau (EOB).