Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Vertaalbureau Polydioma

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

Vertaalbureau Polydioma/Polytaal BV hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens. In dit kader worden uw persoonlijke gegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de relevante wet- en regelgeving.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden aan ons verstrekt om een offerte uit te brengen voor onze vertaaldiensten en/of voor de uitvoering van een vertaalopdracht. Bijvoorbeeld om een CV (curriculum vitae) of een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te vertalen.