Taal zit je in het bloed

Waar komt ons taalvermogen vandaan? Taal zit je in het bloed volgens auteur Marco Haverkort.
Wat we bij onze geboorte meekrijgen, is een abstracte blauwdruk van eigenschappen die alle menselijke talen delen, de zogenoemde universele grammatica. Het hebben van die blauwdruk is een noodzakelijke voorwaarde om een moedertaal te verwerven.