Testament laten vertalen

Het opstellen van een testament

In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en hoe uw erfenis over hen verdeeld wordt. Heeft u geen testament? Dan wordt de verdeling door de wet bepaald. Een testament laat u opstellen door een notaris. Op die manier kunt u de positie van bijvoorbeeld uw partner of kinderen beschermen, of u kunt uw geld aan een goed doel nalaten.

Testament laten vertalen