Beëdiging & apostille

Juridische vertalingen behoren tot een van de specialismen van vertaalbureau Polydioma.

Juridische vertalingen behoren tot een van de specialismen van juridisch vertaalbureau Polydioma.
Wij vertalen juridische documenten van en naar het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans.

Beëdiging

Voor officiële doeleinden worden vertalingen gemaakt door een door de rechtbank beëdigd vertaler volgens de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).
Denk aan: notariële akten, overeenkomsten, statuten, processtukken en officiële documenten van de gemeente maar ook aan een adoptieverklaring of een testament.

Het gaat om een vertaling die voorzien is van een verklaring van de vertaler, waarmee wordt aangegeven dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het origineel. Een beëdiging voegt dus niet zonder meer kwaliteit toe aan de vertaling. Wel voldoet een beëdigd vertaler aan de eisen van het Register beëdigde tolken en vertalers.

In principe is een beëdigd vertaler gerechtigd gewaarmerkte vertalingen te maken voor de vertaalrichting(en) waarvoor hij in het Register staat ingeschreven. Als een vertaler staat ingeschreven voor het beëdigen uit Spaans naar het Nederlands mag hij uitsluitend documenten waarmerken die in het Spaans zijn opgesteld en die naar het Nederlands zijn vertaald. Een vertaler kan wel beëdigd worden door een Nederlandse rechtbank voor een combinatie van twee vreemde talen, bijvoorbeeld uit het Duits naar het Spaans.

Polydioma verzorgt uiteraard, indien noodzakelijk, naast de beëdiging ook een apostille van uw vertalingen en zorgt eventueel ook voor de legalisatie van uw document.

Apostille

Soms moet de echtheid van de handtekening van de beëdigde vertaler worden bevestigd door een apostille te laten plaatsen door de griffier van de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven. Deze apostille is geldig in de landen die het Apostilleverdrag hebben geratificeerd.

De landen die het Apostilleverdrag hebben getekend worden vermeld op het Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten.

Een apostille is een internationaal erkende extra waarmerking van de handtekening van de vertaler. Het is een opgeplakt formuliertje met het stempel van de rechtbank en ondertekend door de griffier of een rechter, waarin staat dat de vertaler en zijn handtekening bij die rechtbank bekend zijn.

Het vertaalde document hoeft niet meer te worden gelegaliseerd door de ambassade of het consulaat van het land waarvoor het bestemd is en kan in dit land direct worden gebruikt.

Polydioma heeft vele jaren aan ervaring in het vertalen van juridische documenten. 

Voor meer informatie kunt u ons bellen: +31 (0) 20 647 00 09

Mailen kan natuurlijk ook: info@polydioma.nl

Legalisatie

Legalisatie document

Indien het document afkomstig is van een land dat niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan dient een legalisatieprocedure te worden doorlopen.

Legalisatie is de vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie of persoon en dat de handtekening op het document ook echt van de ondertekenaar is.

Op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken is handige informatie te vinden over de verschillende mogelijkheden. Zie ‘Legalisatie’.

U kunt o.a. informatie winnen over:

De legalisatie van verdragen;
De legalisatie Nederlandse documenten;
De legalisatie van buitenlandse documenten;
De legalisatie van diploma’s voor gebruik in het buitenland;
Notariële akten in het buitenland.