FAQ / Veel gestelde vragen

Onderstaand worden de meest gestelde vragen over ons werk in het kort beantwoord.

Vertaalt Polydioma alle teksten, ongeacht het onderwerp?

Polydioma is gespecialiseerd op een breed scala van gebieden, zoals techniek, handel, juridische teksten, contracten, leveringsvoorwaarden, chemische processen, kunststoffen, handleidingen, personeelspublicaties, marketing, software en hardware, etc. Bij ons kunt u echter niet terecht voor bijvoorbeeld literaire vertalingen en al te gespecialiseerde medische teksten.

Wat is de procedure voor het verstrekken van een opdracht?

U kunt ons het beste de volledige te vertalen tekst toesturen, hetzij per post of e-mail. Op basis hiervan doen wij u zo spoedig mogelijk een vrijblijvende offerte toekomen met opgave van prijs, levertijd en overige noodzakelijke gegevens. Indien u daarmee akkoord gaat, kunt u volstaan met terugzending van de voor acceptatie ondertekende offerte. De levertijd kan altijd in onderling overleg worden vastgesteld.

Hoe moeten de teksten worden aangeleverd?

Dit kan op papier of digitaal. Vaak is het aan te raden de te vertalen teksten, indien beschikbaar, digitaal aan te leveren; zo kan de eventuele opmaak worden overgenomen in de vertaling, wat kostenbesparing betekent.

Wat kost een vertaling?

De prijs van een vertaling is afhankelijk van diverse factoren, zoals aard, moeilijkheidsgraad en omvang van de tekst, gewenste levertijd, bijzondere wensen ten aanzien van de uitvoering, enz. De prijs wordt berekend op basis van het aantal woorden of per uur. Het tarief per woord is verschillend naargelang de taal en is in belangrijke mate afhankelijk van de talencombinatie. Een vertaling uit het Nederlands in het Turks of Chinees bijvoorbeeld zal aanzienlijk duurder zijn dan uit het Nederlands in het Engels of in het Spaans. Ook het onderwerp is van groot belang bij het bepalen van het woordtarief. Het door Polydioma berekende uurtarief is gelijk voor alle talencombinaties. Voor spoedopdrachten kan in bepaalde gevallen een toeslag worden berekend.

Wanneer is er sprake van een spoedopdracht?

Een opdracht wordt beschouwd als spoedvertaling wanneer, op grond van de omvang van de te vertalen tekst, extra inspanningen noodzakelijk zijn, of extra werk moet worden verricht om de vertaling binnen de gewenste tijd te kunnen afleveren. Voor avond-, nacht- en weekendwerk wordt normaliter een spoedtoeslag boven de normale prijs berekend.

Hoe zit het met de lengte van de diverse talencombinaties onderling?

De vertaling in sommige talen kan uitlopen ten opzichte van de oorspronkelijke taal. Dit is meestal het geval bij vertalingen uit het Nederlands, Engels of Duits in het Frans of Spaans.
Dit is een belangrijk aspect als de vertaling later gebruikt moet worden voor publicatie binnen een bepaalde beschikbare ruimte. Bij de vertaalopdracht is het dan raadzaam dit te melden, zodat de vertaler hiermee zoveel mogelijk rekening kan houden.

Wat is de levertijd?

De levertijd is afhankelijk van de omvang van de tekst en van de beschikbaarheid van de vertaler die voor die bepaalde opdracht het meest geschikt is en eventueel van het aantal vertalers, die aan die opdracht kunnen werken.

Wat is een beëdigde vertaling?

In bepaalde gevallen, vooral wanneer het om officiële documenten gaat die in het buitenland moeten worden gebruikt (bijvoorbeeld een geboorteakte, een contract, de statuten van een bedrijf en andere notariële akten), kan een beëdigde vertaling nodig zijn. Het enige verschil met een “gewone” vertaling is dat de beëdigde vertaling voorzien wordt van een verklaring en een handtekening van de bevoegde vertaler. Het al dan niet beëdigd zijn van een vertaler zegt niets over zijn vertaalkwaliteiten. Polydioma levert uiteraard ook beëdigde vertalingen in de diverse talen.

Heeft u nog andere vragen? U kunt ons team bereiken via +31 (0)20 647 00 09 of info@polydioma.nl. Wij staan u graag te woord.