Juridische vertalingen

Juridische vertalingen behoren tot een van de specialismen van juridisch vertaalbureau Polydioma. Wij vertalen juridische documenten van en naar alle Europese talen maar leveren ook vertalingen in de minder gangbare talen. Onze taalexperts vertalen niet alleen in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans maar ook in elke andere taal waarin uw bedrijf zaken doet. Onze klanten werken wereldwijd, ook in opkomende economieën zoals China, India en Brazilië.

Polydioma heeft vele jaren aan ervaring in het vertalen van juridische documenten.

Voor meer informatie bel ons op: +31 (0) 20 647 00 09

Mailen kan natuurlijk: info@polydioma.nl

De voordelen van ons juridisch vertaalbureau

Vertrouwen

Vertrouw uw documenten toe aan onze linguïsten en domeindeskundigen. Zij zijn bekend met bijvoorbeeld vonnissen, leveringsvoorwaarden, statuten, processen-verbaal, koopcontracten, arbeidsovereenkomsten, pensioenovereenkomsten, deurwaardersexploten, huwelijksakten, scheidingsakten, uittreksels uit het bevolkingsregister en uittreksels van de KvK.

Persoonlijke aandacht

Wij verzekeren u van persoonlijke aandacht. We reageren direct op al uw vragen en denken graag met u mee. Ook bij specifieke deadlines kunt u op ons rekenen; uw zaken gaan altijd voor.

Tarieven

Polydioma levert kwaliteit tegen een eerlijk tarief. We hanteren standaard een vaste prijs per woord. Het aantal woorden in de brontekst vermenigvuldigen we met het woordtarief. We zorgen hiermee graag voor een maximale transparantie.

Professioneel

U ontvangt professionele en consistente vertalingen. Onze vertaalspecialisten werken met efficiënte CAT-tools. En dat ziet u terug in onze voordelige tarieven.

Onze juridische vertalers zijn gespecialiseerd in het vertalen van de volgende documenten:

 • algemene voorwaarden
 • contracten
 • verkoopcontract
 • distributieovereenkomst
 • statuten
 • patenten en octrooien
 • licenties
 • uittreksels van de KvK
 • dagvaardingen
 • vonnissen
 • volmachten
 • juridische correspondentie
 • technische documenten ter ondersteuning
  van een rechtszaak
 • documenten t.b.v. een arbitrage of een rechtszaak
 • diploma’s
 • geboorteakten
 • huwelijksakten
 • bewijzen van goed gedrag
 • testamenten
 • vergunningen
 • adoptieverklaringen
 • juridische correspondentie

Juridische vertalingen door juridisch vertalers

Polydioma onderscheidt zich van andere juridisch vertaalbureaus met vertalingen door juristen met een aanvullende vertaalopleiding. Juridisch vertalen is specialistenwerk: niet alleen is er tussen diverse landen sprake van een verschil in taal, elk land heeft tevens zijn eigen rechtssysteem. Een fout in een juridische vertaling kan cruciaal zijn en grote gevolgen hebben.

Polydioma beschikt over een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde vertalers. Wij werken uitsluitend met native speaking juridisch vertalers met jarenlange vertaalervaring op juridisch gebied. Het zijn ware vakspecialisten.

Juridisch vertalers zijn bruggenbouwers

Een juridisch document vertalen naar een andere taal betekent concreet dat vertalers twee verschillende rechtssystemen, twee benaderingen en twee juridische culturen moeten verbinden. In tegenstelling tot exacte vakken, zoals bijvoorbeeld natuurkunde en scheikunde, die universele begrippen hanteren, beperkt de wet zich grotendeels tot de nationale grenzen. Door de eeuwen heen heeft elk land namelijk zijn eigen rechtsstelsel ontwikkeld en elk rechtstelsel hanteert zijn eigen benadering.

BEËDIGING

Voor officiële doeleinden worden vertalingen gemaakt door een door de rechtbank beëdigd vertaler volgens de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Denk aan: notariële akten, overeenkomsten, statuten, processtukken en officiële documenten van de gemeente maar ook aan een adoptieverklaring of een testament.

APOSTILLE

Soms moet de echtheid van de handtekening van de beëdigde vertaler worden bevestigd door een apostille te laten plaatsen door de griffier van de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven.

Deze apostille is geldig in de landen die het Apostilleverdrag hebben geratificeerd.

LEGALISATIE

Indien het document afkomstig is van een land dat niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan dient een legalisatieprocedure te worden doorlopen. 

Op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken is handige informatie te vinden over de verschillende mogelijkheden.