Wist u dat?

Als een vertaler, beëdigd tolk of vertaler wil worden in Nederland, de volgende stappen moet ondernemen:

 • Een verzoek tot inschrijving in het register
 • Vervolgens wordt bekeken of er wordt voldaan aan de voorwaarden uit het besluit inschrijving Rbtv.
 • Bij positieve bevinding, volgt inschrijving door het bureau Wbtv in het register.
 • De aanvrager ontvangt een bewijs van inschrijving.
 • Met dit bewijs kan men een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank, waaronder de woonplaats valt.
 • De rechtbank stuurt een uitnodiging om ter zitting te verschijnen.
 • Tijdens de zitting zegt men de tekst van de eed of gelofte op en wordt beëdigd door de rechter.
 • Men ontvangt hierna een akte van beëdiging. Deze akte dient men ter completering van het dossier in kopie op te sturen naar Bureau Wbtv.
 • Vanaf dat moment is men officieel beëdigd tolk en/of vertaler en staat men ook als zodanig geregistreerd in het register.

Beëdigd vertalers in andere landen

 • Frankrijk: De vertaler is beëdigd en geregistreerd bij een rechtbank (Cours d’appel)
 • Spanje: De vertaler is beëdigd en geregistreerd bij het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Duitsland: De vertaler is beëdigd en geregistreerd bij een regionaal hof.
 • Italië: De vertaler is beëdigd en geregistreerd bij een lokaal hof afhankelijk de zaak of het document. Sommige beëdigde documenten moeten eerst door een notaris en de betrokkenen worden gelegaliseerd.
 • Oostenrijk: De vertaler is beëdigd en geregistreerd bij een regionaal hof.
 • Portugal: De vertaler is beëdigd en geregistreerd bij een regionaal hof.
 • Tsjechië: De vertaler is beëdigd en geregistreerd bij een regionaal hof.
 • Polen: De vertaler is beëdigd en geregistreerd bij het Poolse ministerie van Justitie.
 • Roemenië: De vertaler is beëdigd en geregistreerd bij het Roemeense Ministerie van Justitie
 • Turkije: De vertaler is beëdigd en geregistreerd bij het Turkse Ministerie van buitenlandse zaken.
 • Verenigde Koninkrijk: geen systeem voor beëdigde vertalingen.
 • Verenigde Staten: geen system voor beëdigde vertalingen. De vertalers zijn geregistreerd bij de ATA (American translators association)
 • Noorwegen: De vertaler is beëdigd en geregistreerd bij de Association of Government Authorized Translators.
 • Zweden: De vertaler is beëdigd en geregistreerd bij de Kammarkollegiet.