Talen hebben een enorme invloed op onze manier van denken

Volgens Lera Boroditsky, hoogleraar taal en cognitie, hebben verschillende culturen verschillende manieren om complexe onderwerpen te begrijpen, verwerken en oplossen. Taal is hierbij een afspiegeling van beide hun interne en externe wereld.

Waarom denken we zoals we denken, en hoe kunnen we anders denken? Zij legt uit hoe taal ons redeneren stuurt. Bekijk hier de video. 

Taal beïnvloedt hoe verschillende culturen naar onderwerpen als tijd, richting, kleur, getallen en logica kijken. Sommige talen hebben, bijvoorbeeld, geen woord voor sneeuw, terwijl andere er zo’n twintig verschillende benamingen voor hebben.

En soms lijkt het wel alsof de Fransen niet kunnen tellen, want twee weken zijn weliswaar “deux semaines”, maar ook “quinze jours”, en voor een week gebruiken zij vaak “huit jours”. Dus als een klant afspreekt: ‘Je vous paierai dans quinze jours’, is dat over veertien dagen.

Een andere taal leren

Door een andere taal te leren, kunnen we een brug bouwen naar andere culturen en denkwijzen. Het is dus belangrijk om onze schriftelijke communicatie goed te vertalen om beter te begrijpen en communiceren. Gebruik van verschillende woorden kan ook een impact hebben op hoe we over bepaalde situaties denken en ermee omgaan.

Aan Confucius werd ooit gevraagd: ‘Wat zou u doen als u geroepen werd een land te besturen? 

Confucius antwoordde: “De taal op de juiste manier gebruiken. Als een taal niet op de juiste manier gebruikt wordt, komen de woorden niet overeen met de werkelijkheid. En als wat gezegd wordt niet is wat men bedoelt, komen er geen werken tot stand.”