Juridisch vertalers zijn bruggenbouwers

Verschillende rechtssystemen

Een juridisch document vertalen naar een andere taal betekent concreet dat vertalers twee verschillende rechtssystemen, twee benaderingen en twee juridische culturen moeten verbinden. In tegenstelling tot exacte vakken zoals natuurkunde, scheikunde enz. die universele begrippen hanteren, beperkt de wet zich grotendeels tot de nationale grenzen. Door de eeuwen heen heeft elk land namelijk zijn eigen rechtsstelsel ontwikkeld en elk rechtstelsel hanteert zijn eigen benadering.

Juridisch vertalers zijn bruggenbouwers