Algemene voorwaarden Polydioma

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “het vertaalbureau” verstaan: Polydioma, gevestigd te Prinsenhof 4, 1171 LG Badhoevedorp, Nederland.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij het vertaalbureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.