Algemene voorwaarden Polydioma

Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN)

 

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “het vertaalbureau” verstaan: Polydioma, gevestigd te Alpenstein – Alpen Rondweg 102/U, 1186 EA Amstelveen, Nederland.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij het vertaalbureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.