DISCLAIMER

Vertaalbureau Polydioma besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Polydioma aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site www.polydioma.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.