Afbeelding van CAT-software

CAT (Computer Aided Translation) is een computerprogramma bestaande uit een vertaalgeheugen of Translation Memory (TM), een terminologie-element en een editor.

CAT-software bevat een database die bij elk project door de vertaler wordt aangevuld en aangepast met vertaalde segmenten (hele zinnen). Bij een nieuw project zoekt de software in het vertaalgeheugen de al bestaande segmenten, de vertaler bepaalt of deze bruikbaar zijn voor de nieuwe vertaling.

Werken met CAT-software voor vertalingen biedt een aantal voordelen, zeker bij technische vertalingen:

    • Volledigheid: de vertaling geschiedt segment voor segment, er blijven geen onvertaalde zinnen over.
    • Tijd: hoe meer zinnen uit de TM kunnen worden overgenomen, hoe sneller de vertaling af
    • Uniformiteit: uniformiteit leidt tot eenduidigheid. Het helpt binnen de techniek fouten in procedures te voorkomen.
    • Bij revisie: de revisor kan de tekst snel en accuraat doorlopen en aanpassen.
    • Kostenreductie: eerder vertaalde zinnen worden doorgaans tegen een lager tarief aangeboden.

 

Als we praten over Computer Aided Translation (of CAT) denken veel mensen dat de software de documenten vertaalt. Niets is minder waar, de vertaler verricht het meeste werk: hij besluit het voorstel van de software te accepteren of niet, afhankelijk van de context.

Geen enkele CAT-software is nog in staat om de betekenis van woorden in een specifieke ​​context te bepalen, de deskundigheid en creativiteit van de vertaler spelen hierbij de belangrijkste rol.
CAT-software ondersteunt het werk van de vertaler en is daardoor geen vertaalsoftware.

CAT-software wordt vaak gepresenteerd als de mogelijkheid om de kosten te verminderen, wat zeker geldt voor grote hoeveelheden technische teksten. Het is echter vooral een hulpmiddel voor de kwaliteitsverbetering.