Privacybeding Polydioma

Privacybeding Polydioma/Polytaal BV

 

Definitie

In dit Privacybeding Polydioma/Polytaal BV wordt onder “het vertaalbureau” verstaan: Polydioma, gevestigd te Prinsenhof 4, 1171 LG Badhoevedorp, Nederland.

Artikel 1 – Algemeen

1. Vertaalbureau Polydioma/Polytaal BV werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) en verzamelt alleen die persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.

2. Voordat de opdrachtgever een vertaalopdracht verstrekt verwerkt het vertaalbureau alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitbrengen van een offerte.