Apostille

Soms moet de echtheid van de handtekening van de beëdigde vertaler worden bevestigd door een apostille te laten plaatsen door de griffier van de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven. Deze apostille is geldig in de landen die het Apostilleverdrag hebben geratificeerd.

De landen die het Apostilleverdrag hebben getekend worden vermeld op het Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten.

Een apostille is een internationaal erkende extra waarmerking van de handtekening van de vertaler. Het is een opgeplakt formuliertje met het stempel van de rechtbank en ondertekend door de griffier of een rechter, waarin staat dat de vertaler en zijn handtekening bij die rechtbank bekend zijn.

Het vertaalde document hoeft niet meer te worden gelegaliseerd door de ambassade of het consulaat van het land waarvoor het bestemd is en kan in dit land direct worden gebruikt.