Beëdigde vertaling

Voor officiële doeleinden worden vertalingen gemaakt door een door de rechtbank beëdigd vertaler volgens de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).
Denk aan: notariële akten, overeenkomsten, statuten, processtukken en officiële documenten van de gemeente maar ook aan een adoptieverklaring of een testament.

Het gaat om een vertaling die voorzien is van een verklaring van de vertaler, waarmee wordt aangegeven dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het origineel. Een beëdiging voegt dus niet zonder meer kwaliteit toe aan de vertaling. Wel voldoet een beëdigd vertaler aan de eisen van het Register beëdigde tolken en vertalers.

In principe is een beëdigd vertaler gerechtigd gewaarmerkte vertalingen te maken voor de vertaalrichting(en) waarvoor hij in het Register staat ingeschreven. Als een vertaler staat ingeschreven voor het beëdigen uit Spaans naar het Nederlands mag hij uitsluitend documenten waarmerken die in het Spaans zijn opgesteld en die naar het Nederlands zijn vertaald. Een vertaler kan wel beëdigd worden door een Nederlandse rechtbank voor een combinatie van twee vreemde talen, bijvoorbeeld uit het Duits naar het Spaans.

Polydioma verzorgt uiteraard, indien noodzakelijk, naast de beëdiging ook een apostille van uw vertalingen en zorgt eventueel ook voor de legalisatie van uw document.