Legalisatie document

Indien het document afkomstig is van een land dat niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan dient een legalisatieprocedure te worden doorlopen.

Legalisatie is de vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie of persoon en dat de handtekening op het document ook echt van de ondertekenaar is.

Op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken is handige informatie te vinden over de verschillende mogelijkheden. Zie ‘Legalisatie’.

U kunt o.a. informatie winnen over:

  • De legalisatie van verdragen;
  • De legalisatie Nederlandse documenten;
  • De legalisatie van buitenlandse documenten;
  • De legalisatie van diploma’s voor gebruik in het buitenland;
  • Notariële akten in het buitenland.