Oprichtingsakte of statuten vertalen

Een oprichtingsakte – ook wel statuten genoemd – is een wettelijk verplicht document dat nodig is voor de oprichting van een stichting, besloten vennootschap (B.V.) of een naamloze vennootschap (N.V.).

De oprichting van een BV of NV geschiedt bij authentieke akte, dat wil zeggen een notariële akte. In deze notariële akte worden de statuten van de stichting, besloten vennootschap of een naamloze vennootschap vastgelegd.

De artikelen in een oprichtingsakte zijn min of meer standaard. In de statuten worden onder meer bepalingen opgenomen over de naam, de zetel en het doel van de rechtspersoon, het aandelenkapitaal (alleen bij de BV en de NV) en de blokkeringsregeling (alleen bij de BV).

De statuten van een rechtspersoon worden reeds bij het oprichten van de rechtspersoon gemaakt. Ze worden op dat moment ook bij de Kamer van Koophandel neergelegd. Eventuele wijzigingen moeten ook bij de KvK worden ingediend, omdat er anders geen beroep tegenover derden op mogelijk is.

OPRICHTING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP IS GEMAKKELIJKER GEWORDEN

Op 18 juni 2012 is de wet voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in werking getreden. De oprichting van een besloten vennootschap is daarmee gemakkelijker geworden.

Statuten van bestaande BV’s kunnen ook worden aangepast, zodat zij ook van de nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren. Belangrijke wijzigingen zijn onder meer:

  1. De aandeelhouders krijgen meer vrijheid bij de inrichting van de statuten.
  2. Het verplichte startkapitaal van 18.000 euro is komen te vervallen.
  3. De bankverklaring en de accountantscontrole bij de inbreng zijn afgeschaft.
  4. Het is mogelijk geworden te kiezen voor vrij overdraagbare aandelen.
  5. Het is eenvoudiger geworden om buiten de algemene vergadering besluiten te nemen.
  6. Het is mogelijk geworden te werken met aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht.

VERTALING VAN EEN AKTE VAN OPRICHTING

De statuten van een stichting, vereniging, B.V. of N.V. worden altijd in het Nederlands vastgelegd.

Als u zaken gaat doen in het buitenland het kan zijn dat u een vertaling van de akte van oprichting nodig heeft. Het vertalen van statuten is dan een beëdigde vertaling,
omdat er iemand moet instaan voor het waarheidsgehalte van de vertaling.  De handtekening van de beëdigde vertaler is meestal voorzien van een apostille of wordt gelegaliseerd.
Nadat de beëdigde vertaling is geapostileerd of gelegaliseerd, heeft u een rechtsgeldig document, wat gelijk staat aan het Nederlandse document.

Heeft u een oprichtingsakte voor de oprichting van uw besloten vennootschap of naamloze vennootschap laten opstellen en wilt u die vertalen? Onze juridische vertalers beschikken daarvoor over de juiste opleiding en ervaring.

Wilt u meer weten over het vertalen van uw statuten of de overige diensten van Vertaalbureau Polydioma? Wij beantwoorden graag uw vragen. Neem contact op voor meer informatie.